Начало / ФИСКАЛНИ СИСТЕМИ / POS СОФТУЕР / Фискална система Tremol POS Online
Фискална система Tremol POS Online

Режимът представлява комуникация на касов апарат с персонален компютър, при която продажбите се извършват на касовото място, директно от касовия апарат, а се администрират от общ административен модул за обекта.


I ONLINE модул + Административен модул 234.60 лв с ДДС
II Касов апарат добавен в Онлайн режима 46.92 лв с ДДС


Tremol POS Online включва два модула: Административен модул за складово управление и Online модул, осъществяващ връзката между фискалното устройство и базата данни.


Продажба в режим Online:

 • N на брой касови апарати, на всяко място за продажба, свързани към един компютър, на който се извършва складовото управление;

 • опционално касовите апарати могат да бъдат обурудвани с баркод скенери и везни.


Административният модул се използва за управление на складовата наличност, изграждане на номенклатурите, задаване на права на потребителите, справки, финанси и отчитане на основната документация. Работата с този модул преминава през няколко основни етапа, като се започне от инсталиране и стартиране на програмата, премине през въвеждане данни за фирмата, нейните служители и контрагенти, въвеждане на артикули, доставки, групиране и филтриране на информацията. В него са заложени следните възможности:


Основни настройки на системата

 • Online модул – осъществява се връзка между фискалните устройства и базата с данни, достъпна от Административния модул;

 • глобални настройки – диапазон на фактурата, код на плащане във фискалното устройство за отложено плащане, период за автоматично архивиране на базата данни, както и папката, в която да се запазват съответните файлове, диапазон на клиентските карти, мерни единици и разфасовки на артикули и др.


Управление на количествата

 • заявка – доставка – изписване – брак – инвентаризация.


Финанси

 • проследяване на финансовите резултати, разплащанията, проформа фактура и свързаните с тях справки за вземания от клиенти и задължения по доставчици.


Ценови листи, отстъпки и клиентски карти:

 • ценови листи – ценовите листи могат да бъдат активирани за определен период от време и за определен часови диапазон както за отделни клиенти, така и за POS станции; създаване на времеви график на валидността на ценовите листи за отделните POS станции;
 • клиентски карти;
 • въвеждане на отстъпка за група клиенти.


Входящ дневник по НАССР

 • програмата дава възможност да се води „Дневник за входящ контрол на приетите доставки по НАССP“. НАССР е система, която представлява един ключов момент при решаването на проблемите, свързани с безопасността на храните. Приемането на България в ЕС неминуемо доведе до необходимостта от по строг контрол върху качеството на произвежданите храни. С помощта на воденето на такъв дневник програмата дава възможност за бърз и лесен достъп до по-пълна информация за преработваната, произвежданата или продаваната храна от даден обект.


Производство

 • заявки за производство;
 • производство на артикули с рецепта;
 • въвеждане на партиден номер;
 • възможност за разпечатване на Производствен лист, Разход на материали за производство, Разход на материали за производство по рецепти.


Печат на етикети

 • оформление и печат на данните от артикули.


Работа с фискален принтер

 • отчитане;
 • програмиране;
 • сервиз.


Импорт на данни

 • може да се импортира информация от потребителска бaза данни във формат CSV.
Стойността в поле „цена” се заплаща еднократно. В нея се включва:

 • инсталиране на програмата;
 • настройка на системата;
 • обучение;
 • ШЕСТМЕСЕЧНА гаранционна поддръжка, която включва:
  • периодични ъпдейти, консултации по телефон и имейл;
  • възможност за инсталиране на допълнителен Административен модул на компютър, предназначен за това.

Фирмата не носи отговорност при унищожена, загубена или повредена информация, причинена от хардуерен дефект, вируси или външна намеса.

Електроникс Груп ООД си запазва правото да променя цените при промяна на условията на пазара.Цена:
281.52 лв.
ЗАДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПОРЪЧКА

ТОП ОФЕРТИ