Начало / ФИСКАЛНИ СИСТЕМИ / Фискална система за Магазин mini STORE - Tremol POS
Фискална система за Магазин mini STORE - Tremol POS
Удобен и функционален софтуер за магазини.

Tremol POS - mini STORE - продажбата се приключва веднага с издаване на бон. Предоставя възможност за работа с основни операции: доставка, изписване, брак и инвентаризация.

Tremol POS Mini SТORE включва два модула: за продажба (касиерско работно място) и административен модул, за складово управление и конфигуриране на системата.


Модулът за продажба в режим Mini SТORE предоставя възможност за:

 • бърза работа чрез екран чувствителен на допир (Touchscreen);
 • работа с клавиатура и ползване на бързи клавишни комбинации;
 • управление на фискалното устройство за издаване на клиентски бонове;
 • работа с теглови и броеви баркодове;
 • извеждане групи с артикули за бърз избор;
 • възможност за използване на везна за директно получаване на количеството;
 • изготвяне на отчети;
 • търсене на стар бон;
 • смяна на потребителите ( друг касиер, администратор, МОЛ, управител )
 • издаване на фактура директно от фискалния принтер;
 • отложено плащане;
 • стойностни и процентни отстъпки и надценки:
 • служебно въведени и служебно изведени суми;
 • чекмедже;
 • плащане в евро, рестото се изчислява в текущата национална валута;
 • показване на външен клиентски дисплей – ако към фискалното устройство е вързан външен дисплей, показва на него текущата информация;


Административният модул се използва за управление на складовата наличност, изграждане на номенклатурите, задаване на права на потребителите, справки и отчитане на основната документация. Работата с този модул преминава през няколко основни етапа, като се започне от инсталиране и стартиране на програмата, премине през въвеждане данни за фирмата, нейните служители и контрагенти, въвеждане на артикули, доставки, групиране и филтриране на информацията. В него са заложени следните възможности:


Основни настройки на системата

 • локални настройки - настройват се устройствата, с които работи POS системата, поредността за отнемане на количествата от складовете при продажба, сканиране за фискални и нефискални устройства свързани към компютъра, за всяка отделна POS станция, за да може той автоматично да ги разпознае и настрой по подходящ начин;
 • глобални настройки – диапазон на фактурата, код на плащане във фискалното устройство за отложено плащане, период за автоматично архивиране на базата данни, както и папката, в която да се запазват съответните файлове, диапазон на клиентските карти, мерни единици и разфасовки на артикули и др.


Управление на количествата

 • доставка – изписване – брак – инвентаризация.


Финанси

 • в този режим на работа не се проследяват финансовите резултати, разплащанията, проформа фактура и свързаните с тях справки за вземания от клиенти и задължения по доставчици.


Ценови листи, отстъпки и клиентски карти:

 • ценови листи – работи се с една ценова листа;
 • клиентски карти;
 • въвеждане на отстъпка за група клиенти.


Входящ дневник по НАССР

 • програмата дава възможност да се води „Дневник за входящ контрол на приетите доставки по НАССP“. НАССР е система, която представлява един ключов момент при решаването на проблемите, свързани с безопасността на храните. Приемането на България в ЕС неминуемо доведе до необходимостта от по строг контрол върху качеството на произвежданите храни. С помощта на воденето на такъв дневник програмата дава възможност за бърз и лесен достъп до по-пълна информация за преработваната, произвежданата или продаваната храна от даден обект.


Производство

 • в този режим на работа се работи с артикули без рецепта;
 • няма производство.


Печат на етикети

 • няма оформление и печат на данните от артикули.


Работа с фискален принтер

 • отчитане;
 • няма програмиране на фискалното устройство;
 • сервиз.


Импорт на данни

 • може да се импортира информация от потребителска бaза данни във формат CSV.Стойността в поле „цена” се заплаща еднократно. В нея се включва:

 • инсталиране на програмата;
 • настройка на системата;
 • обучение;
 • ШЕСТМЕСЕЧНА гаранционна поддръжка, която включва:
  • периодични ъпдейти, консултации по телефон и имейл;
  • възможност за инсталиране на допълнителен Административен модул на компютър, предназначен за това.


Фирмата не носи отговорност при унищожена, загубена или повредена информация, причинена от хардуерен дефект, вируси или външна намеса.

www.KASOVAPARAT.com си запазва правото да променя цените при промяна на условията на пазара.Цена:
221.80 лв.
ЗАДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПОРЪЧКА

ТОП ОФЕРТИ