Начало / ФИСКАЛНИ СИСТЕМИ / POS СОФТУЕР / Фискална Система за Магазин - TREMOL POS
Фискална Система за Магазин - TREMOL POS
Тремол ПОС Магазин е софтуер специално разработен за лесното и удобно управление на Вашия магазин.

Tremol POS - Магазин -  Продажбата се приключва веднага с издаване на бон. Предоставя възможност за работа с операции като: заявки, доставка, изписване, брак, инвентаризация, производство, разплащания, ценови листи. Неизменна част от фискална система.

I Цена за първи лиценз 375.36 лв с ДДС
II Цена за всеки следващ лиценз 262.75 лв с ДДС


Tremol POS Магазин включва два модула: за продажба (касиерско работно място) и Административен модул, за складово управление и конфигуриране на системата.


Модулът за продажба в режим Магазин предоставя възможност за:

 • бърза работа чрез екран чувствителен на допир (Touchscreen);
 • работа с клавиатура и ползване на бързи клавишни комбинации;
 • управление на фискалното устройство за издаване на клиентски бонове;
 • работа с теглови и броеви баркодове;
 • извеждане групи с артикули за бърз избор;
 • възможност за използване на везна за директно получаване на количеството;
 • изготвяне на отчети;
 • търсене на стар бон;
 • смяна на потребителите ( друг касиер, администратор, МОЛ, управител );
 • издаване на фактура директно от фискалния принтер;
 • отложено плащане;
 • директни стойностни и процентни отстъпки и надценки при продажба;
 • служебно въведени и служебно изведени суми;
 • чекмедже;
 • плащане в евро, рестото се изчислява в текущата национална валута;
 • показване на външен клиентски дисплей – ако към фискалното устройство е вързан външен дисплей, показва на него текущата информация;
 • продажба на артикули с рецепта.


Административният модул се използва за управление на складовата наличност, изграждане на номенклатурите, задаване на права на потребителите, справки, финанси и отчитане на основната документация. Работата с този модул преминава през няколко основни етапа, като се започне от инсталиране и стартиране на програмата, премине през въвеждане данни за фирмата, нейните служители и контрагенти, въвеждане на артикули, доставки, групиране и филтриране на информацията. В него са заложени следните възможности:


 

Основни настройки на системата

 • локални настройки - настройват се устройствата, с които работи POS системата, поредността за отнемане на количествата от складовете при продажба, сканиране за фискални и нефискални устройства свързани към компютъра, за всяка отделна POS станция, за да може той автоматично да ги разпознае и настрой по подходящ начин;
 • глобални настройки – диапазон на фактурата, код на плащане във фискалното устройство за отложено плащане, период за автоматично архивиране на базата данни, както и папката, в която да се запазват съответните файлове, диапазон на клиентските карти, мерни единици и разфасовки на артикули и др.


Управление на количествата

 • заявки за доставки – доставки – изписване – брак – инвентаризация.


Финанси

 • проследяване на финансовите резултати, разплащанията, проформа фактура и свързаните с тях справки за вземания от клиенти и задължения по доставчици.


Ценови листи, отстъпки и клиентски карти:

 • ценови листи – ценовите листи могат да бъдат активирани за определен период от време и за определен часови диапазон както за отделни клиенти, така и за POS станции; създаване на времеви график на валидността на ценовите листи за отделните POS станции;
 • клиентски карти;
 • въвеждане на отстъпка за група клиенти.


Входящ дневник по НАССР

 • програмата дава възможност да се води „Дневник за входящ контрол на приетите доставки по НАССP“. НАССР е система, която представлява един ключов момент при решаването на проблемите, свързани с безопасността на храните. Приемането на България в ЕС неминуемо доведе до необходимостта от по строг контрол върху качеството на произвежданите храни. С помощта на воденето на такъв дневник програмата дава възможност за бърз и лесен достъп до по-пълна информация за преработваната, произвежданата или продаваната храна от даден обект.


Производство

 • заявки за производство;
 • производство на артикули с рецепта;
 • въвеждане на партиден номер;
 • възможност за разпечатване на Производствен лист, Разход на материали за производство, Разход на материали за производство по рецепти;


Сигурност

 • системата позволява дефинирането на потребители, роли и присъединените към тях права;
 • системата използва архивиращите функционалности на SQL Server 2005;
 • възможност за автоматично архивиране на базата данни без да се прекъсва работата с програмата;


Печат на етикети

 • оформление и печат на данните от артикули.


Работа с фискален принтер

 • отчитане;
 • програмиране;
 • сервиз.


Импорт на данни

 • може да се импортира информация от потребителска бaза данни във формат CSV.Стойността в поле „цена” се заплаща еднократно. В нея се включва:

 • инсталиране на програмата;
 • настройка на системата;
 • обучение;
 • ШЕСТМЕСЕЧНА гаранционна поддръжка, която включва:
  • периодични ъпдейти, консултации по телефон и имейл;
  • възможност за инсталиране на допълнителен Административен модул на компютър, предназначен за това.

Фирмата не носи отговорност при унищожена, загубена или повредена информация, причинена от хардуерен дефект, вируси или външна намеса.

www.KASOVAPARAT.com си запазва правото да променя цените при промяна на условията на пазара.


Цена:
379.99 лв.
ЗАДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПОРЪЧКА

ТОП ОФЕРТИ