Начало / ФИСКАЛНИ СИСТЕМИ / Фискална система за Ресторант Tremol mini
Фискална система за Ресторант Tremol mini
Фискалната система Тремол Мини Ресторант е софтуер специално разработен за удобното и лесно управление на Вашия ресторант.

Продажбите се извършват в режим Ресторант – поддържат се отворени сметки, както и съставни артикули с рецепти. Предоставя възможност за работа с основни операции: доставка, изписване, брак и инвентаризация.

Цена за лиценз за всяко работно място 232.25 лв с ДДС

Tremol mini Ресторант включва два модула: за продажба (касиерско работно място) и Административен модул за складово управление и конфигуриране на системата.


Модулът за продажба в режим Ресторант предоставя възможност за:

 • бърза работа чрез екран чувствителен на допир (Touchscreen);

 • работа с клавиатура и ползване на бързи клавишни комбинации;

 • управление на фискалното устройство за издаване на клиентски бонове;

 • извеждане групи с артикули за бърз избор;

 • продажба на артикули с рецепта;

 • работа с отворени сметки;

 • печат на поръчки;

 • печат на обобщена сметка;

 • разделен печат (бар, кухня);

 • разбиване на сметки;

 • изготвяне на отчети;

 • търсене на стар бон;

 • търсене по име на артикул;

 • издаване на фактура директно от фискалния принтер;

 • директни стойностни и процентни отстъпки и надценки при продажба;

 • служебно въведени и служебно изведени суми;

 • чекмедже;

 • плащане в евро, рестото се изчислява в текущата национална валута;


Административният модул се използва за управление на складовата наличност, изграждане на номенклатурите, задаване на права на потребителите, справки, финанси и отчитане на основната документация. Работата с този модул преминава през няколко основни етапа, като се започне от инсталиране и стартиране на програмата, премине през въвеждане данни за фирмата, нейните служители и контрагенти, въвеждане на артикули, доставки, групиране и филтриране на информацията. В него са заложени следните възможности:


Основни настройки на системата

 • локални настройки - настройват се устройствата, с които работи POS системата, поредността за отнемане на количествата от складовете при продажба, сканиране за фискални и нефискални устройства свързани към компютъра, за всяка отделна POS станция, за да може той автоматично да ги разпознае и настрой по подходящ начин;

 • глобални настройки – диапазон на фактурата, код на плащане във фискалното устройство за отложено плащане, период за автоматично архивиране на базата данни, както и папката, в която да се запазват съответните файлове, диапазон на клиентските карти, мерни единици и разфасовки на артикули и др.


Създаване на номенклатура

 • нов артикул – нова фирма – ново физическо лице – нова отстъпка – нова група.


Управление на количествата

 • доставки – изписване – брак – инвентаризация.


Финанси

 • в този режим на работа не се проследяват финансовите резултати, разплащанията, проформа фактура и свързаните с тях справки за вземания от клиенти и задължения към доставчици.


Отстъпки и клиентски карти

 • клиентски карти.

 • въвеждане на отстъпка за група клиенти.


Ценови листи

 • ценови листи - работи се с една основна ценова листа.


Входящ дневник по НАССР

 • програмата дава възможност да се води „Дневник за входящ контрол на приетите доставки по НАССP“. НАССР е система, която представлява един ключов момент при решаването на проблемите, свързани с безопасността на храните. Приемането на България в ЕС неминуемо доведе до необходимостта от по строг контрол върху качеството на произвежданите храни. С помощта на воденето на такъв дневник програмата дава възможност за бърз и лесен достъп до по-пълна информация за преработваната, произвежданата или продаваната храна от даден обект.


Производство

 • не поддържа предварително производство на артикули с рецепта.


Печат на етикети

 • няма оформление и печат на данните от артикули. 


Работа с фискален принтер

 • отчети

 • сервиз


Импорт на данни

 • може да се импортира информация от потребителска бaза данни във формат CSV.Стойността в поле „цена” се заплаща еднократно. В нея се включва:

 • инсталиране на програмата;
 • настройка на системата;
 • обучение;
 • ШЕСТМЕСЕЧНА гаранционна поддръжка, която включва:
  • периодични ъпдейти, консултации по телефон и имейл;
  • възможност за инсталиране на допълнителен Административен модул на компютър, предназначен за това.

Фирмата не носи отговорност при унищожена, загубена или повредена информация, причинена от хардуерен дефект, вируси или външна намеса.

Електроникс Груп ООД си запазва правото да променя цените при промяна на условията на пазара.


Цена:
232.25 лв.
ЗАДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПОРЪЧКА

ТОП ОФЕРТИ