Начало / ФИСКАЛНИ СИСТЕМИ / Фискална система за Ресторант Tremol POS
Фискална система за Ресторант Tremol POS

Фискалната система Tremol POS Ресторант е удобен и функционален софтуер за всеки ресторант, даващ много възможности за лесно конфигуриране според изискванията Ви.

Продажбите се извършват в режим Ресторант – поддържат се отворени сметки, както и съставни артикули с рецепти. Поддържа всички операции достъпни в режим „Магазин“.


I Цена за първи лиценз 516.23 лв с ДДС
II Цена за всеки следващ лиценз 361.29 лв с ДДС


Tremol POS Ресторант включва два модула: за продажба (касиерско работно място) и Административен модул, за складово управление и конфигуриране на системата.


Модулът за продажба в режим Ресторант предоставя възможност за:

 • бърза работа чрез екран чувствителен на допир (Touchscreen);
 • работа с клавиатура и ползване на бързи клавишни комбинации;
 • управление на фискалното устройство за издаване на клиентски бонове;
 • извеждане групи с артикули за бърз избор;
 • продажба на артикули с рецепта;
 • работа с отворени сметки;
 • печат на поръчки;
 • печат на обобщена сметка;
 • разделен печат (бар, кухня);
 • разделяне на сметки;
 • връщане на артикул от предишна поръчка.
 • изготвяне на отчети;
 • търсене на стар бон;
 • издаване на фактура директно от фискалния принтер;
 • директни стойностни и процентни отстъпки и надценки при продажба;
 • служебно въведени и служебно изведени суми;
 • чекмедже;
 • плащане в евро, рестото се изчислява в текущата национална валута;
 • смяна на потребителите ( друг касиер, администратор, МОЛ, управител ).


Административният модул се използва за управление на складовата наличност, изграждане на номенклатурите, задаване на права на потребителите, справки, финанси и отчитане на основната документация. Работата с този модул преминава през няколко основни етапа, като се започне от инсталиране и стартиране на програмата, премине се през въвеждане данни за фирмата, нейните служители и контрагенти, въвеждане на артикули, доставки, групиране и филтриране на информацията. В него са заложени следните възможности:


Основни настройки на системата

 • локални настройки - настройват се устройствата, с които работи POS системата, поредността за отнемане на количествата от складовете при продажба, сканиране за фискални и нефискални устройства свързани към компютъра, за всяка отделна POS станция, за да може той автоматично да ги разпознае и настрои по подходящ начин;
 • глобални настройки – диапазон на фактурата, код на плащане във фискалното устройство за отложено плащане, период за автоматично архивиране на базата данни, както и папката, в която да се запазват съответните файлове, диапазон на клиентските карти, мерни единици и разфасовки на артикули и др.


Управление на количествата

 • заявки за доставки – доставки – изписване – брак – инвентаризация.


Финанси

 • проследяване на финансовите резултати, разплащанията, проформа фактура и свързаните с тях справки за вземания от клиенти и задължения по доставчици.


Ценови листи, отстъпки и клиентски карти:

 • ценови листи – ценовите листи могат да бъдат активирани за определен период от време и за определен часови диапазон както за отделни клиенти, така и за POS станции; създаване на времеви график на валидността на ценовите листи за отделните POS станции;
 • клиентски карти;
 • въвеждане на отстъпка за група клиенти.


Входящ дневник по НАССР

 • програмата дава възможност да се води „Дневник за входящ контрол на приетите доставки по НАССP“. НАССР е система, която представлява един ключов момент при решаването на проблемите, свързани с безопасността на храните. Членството на България в ЕС неминуемо води до необходимостта от по строг контрол върху качеството на произвежданите храни. С помощта на воденето на такъв дневник програмата дава възможност за бърз и лесен достъп до по-пълна информация за преработваната, произвежданата или продаваната храна от даден обект.


Производство

 • заявки за производство;
 • производство на артикули с рецепта;
 • въвеждане на партиден номер;
 • възможност за разпечатване на Производствен лист, Разход на материали за производство, Разход на материали за производство по рецепти.


Работа с фискален принтер

 • отчитане;
 • програмиране;
 • сервиз.


Импорт на данни

 • може да се импортира информация от потребителска бaза данни във формат CSV.Цена:
516.12 лв.
ЗАДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПОРЪЧКА

ТОП ОФЕРТИ